1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

Santa Magdalena, 68, El Perelló - 636 065 435 - 650 581 282 - info@moliolirafelo.com

Estalvi i reciclatge

Tenim cura amb el reciclatge i l’estalvi d’energia, tots els subproductes es reaprofiten i reciclen.

L’oli Rafeló s’elabora mitjançant primera pressió en fred, aquest sistema comporta un estalvi important d’energia.

Les olives es recol·lecten directament de l’arbre, això estalvia la rentada de les mateixes, amb el conseqüent estalvi d’aigua, que en global no excedeix del consum d’una casa particular.

La fulla és recollida i aprofitada per al bestiar.

Les oliasses es tiren al camp en forma d’adob orgànic

La sansa o pinyolada que queda després de ser premsat. És gestionada per una empresa autoritzada,  també s’utilitza per produir biomassa.

Estalvi